Reguły cenowe katalogu

Dostępne w dziale Rabaty i zakładce Reguły cenowe katalogu ustawienia pozwalają Ci przypisać zniżki poszczególnym kategoriom, markom, atrybutom, funkcjom i dostawcom. Dzięki temu będziesz mógł szybko zorganizować promocję dotykającą dowolnej palety produktów, możliwej do dowolnego dostosowania przez siebie. Co więcej, będziesz mógł skierować ją tylko do wybranej przez siebie grupy klientów, dzięki czemu zniżka nie każdemu będzie się wyświetlała.

Od razu po wejściu w zakładkę Reguły cenowe katalogu Twoim oczom ukaże się ich lista z wszystkimi ustawionymi przez Ciebie parametrami konkretnej reguły w osobnej kolumnie. Korzystając z menu kontekstowego po prawej stronie konkretnej pozycji, będziesz mógł skorzystać z opcji Edytuj lub Usuń, których zastosowanie jest dość oczywiste. Jak możesz się domyślić, nie masz możliwości wyłączenia konkretnej reguły. Nie oznacza to jednak, że nie możesz tego zrobić. Wystarczy bowiem, że w odpowiedni sposób ustalisz datę obowiązywania reguły (na przykład w taki sposób, by końcowy jego moment już minął).

Tworzenie nowej reguły cenowej katalogu

Chcąc dodać nową regułę cenową, kliknij przycisk Nowa reguła cenowa katalogu. Znajdziesz go w prawym górnym rogu, tuż nad listą już utworzonych reguł. Przeniesie Cię on do formularza dodawania nowej reguły. Ten można podzielić na dwie sekcje.

Reguły katalogu cen

W sekcji pierwszej, noszącej tytuł Reguły katalogu cen podasz podstawowe parametry aktualnie przez Ciebie tworzonej reguły. Opcji jest tutaj kilka, a każda z nich precyzuje to, jak ostatecznie będzie wyglądać konkretna zniżka.

 • Nazwa. Nowo tworzoną przez siebie regułę musisz odpowiednio nazwać. Jej nazwa będzie publicznie dostępna dla Twoich klientów. Pamiętaj, żeby była prosta, zwięzła, ale też precyzyjnie zwracała uwagę na to, jakiej zniżki dotyczy.
 • Sklep. Pole to jest dostępne wyłącznie wtedy, gdy prowadzisz tak zwany Multisklep. Jeżeli określisz go tutaj właśnie, reguła będzie się tyczyła wyłącznie niego.
 • Waluta. Tutaj możesz sprawić, że tworzona przez Ciebie reguła będzie dotyczyła wyłącznie klientów płacących w wybranej walucie (jeśli oczywiście oferujesz kilka z nich do wyboru).
 • Kraj. Jeśli wybierzesz tu jakiś kraj, reguła będzie się tyczyła wyłącznie klientów, którzy z niego pochodzą (lub zamawiają produkt właśnie do niego).
 • Grupa. Wskazując grupę klientów zaznaczysz, że reguła będzie się tyczyła tylko klientów przynależących do niej.
 • Od ilości. Tutaj określisz liczbę produktów (podanych w grupach warunków), od której będzie aplikowała się zniżka. Jeśli chcesz oferować zniżkę za wzięcie trzech produktów z kategorii X, wpisz tutaj liczbę 3.
 • Cena (netto). Tutaj możesz podać nową cenę produktów, z którymi związana będzie reguła (wszystkich). To do niej będzie następnie aplikowana zniżka. Możesz wybrać też opcję Zostaw początkową cenę (jest ona domyślnie zaznaczona), by to do tej pierwotnej aplikować zniżkę.
 • Od / Do. Korzystając z tych pól jesteś w stanie ustalić okres obowiązywania reguły. Możesz przy tym skorzystać z inteligentnego kalendarza, za pomocą którego dokonasz szybkiego wyboru.
 • Typ obniżki. Obniżkę możesz zaplanować podając jej dokładną kwotę (o nią właśnie zostanie pomniejszony koszyk), albo też wskazując na jej procentową wartość (o wpisany procent pomniejszy się ostateczna kwota).
 • Rabat z lub bez podatków. Rabat może brać pod uwagę cenę netto (bez podatków) lub brutto (z już naliczonymi podatkami). Ten drugi sposób jest zwykle znacznie bardziej popularny, bo i tyczy się kwoty, którą klient ostatecznie widzi.
 • Obniżka. Tutaj jesteś w stanie wpisać wysokość obniżki. Zależnie od tego, jaki typ obniżki podasz, będzie to wartość procentowa lub walutowa. Jeśli więc wpiszesz 10, może to oznaczać zniżkę 10-procentową lub taką, która obniży cenę koszyka o 10 złotych.

Oczywiście nie musisz podawać wszystkich tych ustawień. Jesteś za to w stanie łączyć każde z nich w całość, tworząc bardziej precyzyjną regułę.

Grupy warunków

Zniżka, której warunki otrzymania oraz parametry ustaliłeś w sekcji powyżej, może dotyczyć dowolnej z grup produktów. Reguły z samych swoich założeń nie tyczą się pojedynczych produktów, a nieco szerszych ich zakresów. Aby dodać nowy zakres, kliknij przycisk Dodaj nową grupę warunków. Pojawi się dodatkowy formularz, w którym będziesz w stanie ustawić kolejne warunki.

Wszystkie warunki znajdujące się w jednej ich grupie muszą zostać spełnione, by reguła została zaaplikowana. Dlatego też dodając kategorię oraz markę, tylko koszyki z produktami z tej kategorii i tej marki będą kwalifikowały się do rabatu.

Inaczej działa kilka grup warunków. Dodając każdą kolejną, wstawiasz pomiędzy nie przyimek “LUB”. Zniżka zastosuje się wtedy, gdy koszyk będzie spełniał warunki którejś z grup (ale wszystkie warunki).

Domyślnie grupa warunków jest pusta, co oznacza, że reguła tyczy się każdego z koszyków (jeśli klient wpisuje się w ustalenia z ustawień podstawowych). Jeżeli chcesz dodać nowe warunki do jednej z grup, musisz ją zaznaczyć. Zrobisz to klikając w jej tytuł (pojawi się zaznaczenie dla kolumny).

Aktualnie możesz usuwać poszczególne warunki. Nie możesz jednak usuwać całych grup warunków – jeżeli więc pomylisz się i dodasz ich za dużo, będziesz musiał zostawić te nadmiarowe, po prostu usuwając z nich wszystkie warunki.

Edycja i usuwanie reguły cenowej katalogu

Każdą utworzoną przez siebie regułę cenową katalogu możesz usunąć lub edytować w dowolnej chwili. Aby to zrobić, musisz udać się do działu Rabaty sekcji menu głównego Katalog, a następnie przejść do zakładki Reguły cenowe katalogu. W dokładnie tak samo nazwanej sekcji tej zakładki znajdziesz listę do tej pory utworzonych reguł. Znajdź tę, którą masz zamiar edytować, a następnie skorzystaj z opcji Edytuj (ikonka ołówka), która znajduje się po prawej stronie wiersza. Przeniesie Cię to do edycji reguły. Jeśli regułę chcesz usunąć, będziesz musiał rozwinąć menu kontekstowe (strzałka obok przycisku Edytuj), a następnie wybrać opcję Usuń (ikonka kosza na śmieci). Chęć usunięcia będziesz musiał potwierdzić, zanim to stanie się faktem.

Powrót do rabatów

Dodaj opinie page