Jeśli Twój sklep jest w trybie B2B, to z pewnością wymagasz od klientów podania nazwy firmy oraz numeru nip podczas rejestracji. Niestety w systemie Prestashop, pola te podczas rejestracji nie są obowiązkowe, przez co klient nie podaje tych danych podczas rejestracji. W Prestashop 1.7 NIP obowiązkowy – możesz to osiągnąć!

Żeby to zmienić, wystarczy że dodasz krótki kod w pliku CustomerFormatter.php

Co trzeba zrobić?

1. Znajdź na swoim serwerze plik classes/form/CustomerFormatter.php i otwórz go za pomocą edytora kodu np: notepad++
2. Znajdź linijkę kodu która odpowiada za wyświetlanie pola firmy i nipu w formularzu rejestracyjnym. W prestashop 1.7 jest to linijka numer 128 i 135
$format[‘company’] = (new FormField)
$format[‘siret’] = (new FormField)
3. Dodaj pod ->setType(‘text’) następujący kod: ->setRequired(true) tak jak przedstawiono na poniżej

if (Configuration::get('PS_B2B_ENABLE')) {
      $format['company'] = (new FormField)
        ->setName('company')
        ->setType('text')
				->setRequired(true)
        ->setLabel($this->translator->trans(
          'Company', [], 'Shop.Forms.Labels'
        ));
      $format['siret'] = (new FormField)
        ->setName('siret')
        ->setType('text')
				->setRequired(true)
        ->setLabel($this->translator->trans(
          'Identification number', [], 'Shop.Forms.Labels'
        ));
    }

4. Zapisz plik i podmień go na serwerze
5. Gotowe! Od teraz pola podczas rejestracji będą obowiązkowe